Защо ние?

Преди да създадем СТМ към “ЛЕМА МЕД” ООД за нас беше изключително важно да си отговорим на следните въпроси:

Решихме да бъдем коренно различни и да предложим нов подход и нова визия в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Взаимстваме /но, не копираме!/, разработваме, доусъвършенстваме и прилагаме най-добрите български, европейски и световни практики в областта на ЗБУТ и считаме, че това е най-правилният начин за постигане на реална промяна в областта на здравословните и безопасни условия на труд в  България.

Заложили сме на стратегията „партнирай с най-добрите от най-добрите”, защото само най-добрите знаят каква е истинската цена на успеха.

Решени сме да работим чрез взаимно уважение, доверие и почтенност и силно държим на коректността и прозрачността във взаимоотношенията с нашите клиенти и партньори. Отнасяме се към всеки клиент така, както бихме искали той да се отнася с нас. Убедени сме, че само по този начин можем да изградим и поддържаме наистина солидни и трайни взаимотношения с всички наши партньори и клиенти.

Повечето от нашите клиенти и партньори вече ни познават като дългогодишни дипломирани експерти в областта на здравословните и безопасни условия на труд.  Други – предварително се осведомяват за нас, но все по-често се случва да привличаме клиенти чрез направени препоръки от наши настоящи клиенти.