Мисия

МИСИЯ

Основната ни мисия като „ЛЕМА МЕД“ ООД е чрез своята работа да накараме повече работодатели да обърнат по-сериозно внимание към проблемите за безопасността и здравето и да провокираме обмен и взаимодействие между местни експерти в тази област.

В рамките на дейността ни целим да създадем платформа за диалог и сътрудничество между местния бизнес, местните медии и местна власт на територията на област Разград. Вярваме, че чрез взаимодействието на всички страни може да се създадат работещи механизми за активен принос на всяка от страните за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд във фирмите.

Един от основните проекти на СТМ към „ЛЕМА МЕД“ ООД, по който вече работим, е създаването на работещ механизъм за обмен на информация между органите по безопасност и здраве в предприятията.