Пожарна безопасност

ЗА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"

Съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите изготвяме и актуализираме: ​

  • противопожарни досиета (правила, инструкции, планове, заповеди, протоколи и др.);
  • схеми за евакуация;
  • заповеди за клас по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност;
  • класовете и групите на пожарна и експлозивна опасност; 
  • табели и знаци за безопасност.

Съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите може да разчитате на нас и при провеждане на учебна евакуация в съответствие с определеното в плана за евакуация.