Обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството

Съгласно разпоредбите на Наредба 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи Служба по трудова медицина към „Ви Ес Ти Си“ ООД провежда обучения за Координатор по безопасност и здраве в строителството.

Форма на провеждане на обученията:

  • обученията се провеждат само в редовна /присъствена/ форма.

Ред и начин за провеждане на обученията:

  • Обучението се провежда по предварително изготвени и съгласувани с изискванията на Наредба 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи учебни програми.
  • Обучението включва мултимедийно представяне на темите и завършва с изпит за проверка на знанията.
  • В деня на провеждане на обученията на всички присъстващи обучавани лица се предоставят безплатни  обучителни  материали.

 

Удостоверяване на преминато обучение:

  • След успешно преминат курс на обучение, лицата получават признато „Удостоверение за преминато обучение“, както и приложение, валидно на територията на Р. България. Удостоверението за успешно завършено обучение е документ, който съдържа №, дата и програма на обучението и се издава от Служба по трудова медицина към „Ви Ес Ти Си“ ООД в уверение на това, че лицето успешно е преминало курса на обучение.

 

ЦЕНИ на обученията:

  • За обученията всички наши клиенти ползват преференциални цени, които се договарят за всеки конкретен случай.
  • Разбира се, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, съобразени с конкретни изисквания на нашите клиенти.

Други:

Важно: Обученията се заявяват минимум 3 работни дни преди желаната начална дата!

Ако проявявате интерес, моля, направете Вашето запитване за редовно, онлайн или индивидуално обучение.