Електробезопасност

ЗА "ОБУЧЕНИЯ ЕЛЕКТРО ГРУПИ"

Работим в тясно сътрудничество с водещ лицензиран център за професионално обучение и на нашите клиенти можем да предложим:

  • Курсове за обучение и изпити за квалификационни групи за безопасност при работа, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
  • Курсове за обучение и изпити за квалификационни групи за безопасност при работа, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електически мрежи.

Обученията се извършват от водещи висококвалифицирани експерти-преподаватели в своята област.

 

Форма на провеждане на обученията:

  • Обученията по безопасност и здраве се провеждат единствено и само в редовна /присъствена/ форма!

Удостоверяване на преминато обучение:

  • След успешно преминат курс на обучение, лицата получават „Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност“, издадено от лицензиран Център за професионално обучение.

ЦЕНИ на обученията:

  • За обученията всички наши клиенти ползват преференциални цени, които се договарят за всеки конкретен случай!

 

Ако проявявате интерес, моля, направете Вашето запитване.