Акредитиран орган за контрол

ЗА "АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ"

Служба по трудова медицина към „Ви Ес Ти Си“ ООД организира специализирани измервания за контрол на факторите на работната среда и електроизмервания. С цел да предложим максимално добра, конкурентна, пълна с безпристрастност и независимост услуга на възможно най-добра цена, при извършването на дейностите по контрола /измерванията/ си партнираме с 3 независими и акредитирани от БСА „Органа за контрол” /лаборатории/ вид „С”.

Измервания, за които може да разчитате на нашето съдействие:

 • Осветеност
 • Микроклимат – Температура, Относителна влажност, Скорост на движение на въздуха
 • Шум – Ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, Дневно ниво на експозиция на шум, Средноседмично ниво на експозиция на шум, Ниво на върхово звуково налягане
 • Прах във въздуха на работна среда
 • Химични агенти във въздуха на работна среда
 • Импеданс на контура “Фаза – защитен проводник”
 • Защитни прекъсвачи /ДТЗ/
 • Съпротивление на изолация
 • Защитни заземителни уредби
 • Мълниезащитни заземителни уредби
 • Контрол на защитен прекъсвач за токове с нулева последователност FI
 • Контрол на диелектрични боти
 • Контрол на ръкавици
 • Контрол на диелектрични щанги

На запитвания, постъпили по електронната ни поща, отговаряме в срок до 1 работен ден, а срокът за провеждане на самите измервания е до 3 работни дни от датата на получена и потвърдена заявка.

Попитайте за цени.