Файлове

Файл
Проект за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2003 г.
14.02.2024
Обобщените анализи на здравно състояние
06.02.2024
Проект на Наредба за изменение на Нaредба № Iз-1971
31.01.2024
Заповед коефициент трудов травматизъм 2024г.
14.01.2024
Бюлетин януари 2024г.
14.01.2024
Филтриращи лицеви маски FFP1, FFP2 и FFP3. Символи и обозначения. Степен на защита.
21.03.2020
Как да се от предпазим от Covid-19
16.03.2020
Информационен бюлетин – Covid 19
10.03.2020
Бюлетин канцерогени и мутагени
20.01.2020
Бюлетин ЗБУТ – м.Януари 2020г.
10.01.2020
Заповед № РД 01-672 от 22.10.2019 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.
08.01.2020
Уведомление от работодател по чл.41 от Закона за хората с увреждания
27.05.2019
Заявка-спецификация за свободно време
27.05.2019
Видове измервания
27.05.2019
Срокове за замервания
07.05.2019